top of page

Fast Eiendoms rettsforhold

Fast Eiendoms rettsforhold gjelder eierskap, bruks- og disposisjonsrett, samt de mange sidene ved overføring av fast eiendom (eierskifte). Rettsområdet omfatter eierskapets omfang, servitutter (rettslige begrensninger på eiendommens bruk), pantsettelse (bruk av eiendommen som sikkerhet for gjeld), bruksrettigheter og eventuelle leieavtaler.
 

Typiske oppstår tvister om fast eiendom i forbindelse med eierskifte, men er ikke avgrenset til dette. Andre eksempler er tvister mellom naboer, tomtefeste og bruk av annen manns eiendom (servitutter og hevd), samt ved opprettelse og drift av sameie og ved seksjonering. Rettsområdet omfatter videre eiers rett til å nyttiggjøre seg ressurser på egen eiendom.
 

Vi har bred kunnskap og god kompetanse innen rettsområdet fast eiendom, og bistår enten du er grunneier, utbygger, rettighetshaver eller nabo.
 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
 

bottom of page