top of page

Arbeidsrett

Arbeidsretten omhandler tvister knyttet til arbeidsforhold. Typiske tvister vil oppstå ved for eksempel oppsigelse, avskjedigelse eller nedbemanning, lønnskrav eller endring av stillingsinstruks. Diskriminering og arbeidsmiljørelaterte konflikter faller også naturlig innunder arbeidsretten. Arbeidsrettens formål er å sikre rettferdige vilkår og beskytte rettighetene til begge parter i arbeidsforholdet.
 

Vi har bred kunnskap og god kompetanse innen fagområdet, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i drøftelsesmøter, forhandlinger og rettsmøter.
 

Enten du ønsker juridisk rådgivning eller prosessbistand, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

bottom of page