top of page

Styreansvar

Den 19. juni i år slapp regjeringen en pressemelding hvor de omtaler lovforslaget om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 % kjønnsbalanse i styret som en historisk enighet. Norge er, ifølge regjeringen, det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget er resultatet av et trepartssamarbeid mellom regjeringen, NHO og LO.
 

Forslaget går ut på å innføre krav til kjønnssammensetningen i styrene i norske foretak av en viss størrelse. Dersom disse foretakene har minst tre styremedlemmer, skal maksimalt mellom 67 og 50 % av disse ha samme kjønn, avhengig av hvor mange det er i styret. I praksis blir dette et 40 % krav. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.
 

Reglene innføres allerede neste år og vil etter estimat omfatte omkring 8 000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20 000 selskaper. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
 

Styreverv er en god mulighet for både påvirkning og læring, og en mulighet man ofte bør gripe. Det er imidlertid viktig å gjøre seg kjent med virksomheten og ansvaret som følger med å være styremedlem.  Ansvaret er personlig, og kan i verste fall medføre både straff- og erstatningsansvar. 
 

Vi har bred kunnskap og god kompetanse innen både selskapsrett og erstatningsrett.
 

Dersom du har verv eller vurderer å påta deg verv som styremedlem, og ønsker å vite mer om styreansvaret, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

bottom of page