top of page

ENGASJERTE ADVOKATER. SAMMEN LØSER VI DET

ny-Logo-140109-Virtus (3).gif

Kortfattet CV


Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap – Det Juridiske Fakultet i Oslo 2016 


Praksis

  • Advokatfullmektig, Virtus Advokat AS, fra oktober 2019

  • Gjeldsrådgiver, Namsfogden i Trøndelag, juni 2019 – oktober 2019

  • Saksbehandler, Sør-Trøndelag tingrett, september 2018 – juni 2019

  • Førstekonsulent, NAV Arbeid og ytelser, fra juni 2017 – september 2018

  • Juridisk konsulent, Nidaros Advokatfirma DA, august 2016 – juni 2017


Arbeidsområder
Leif Martin ble utdannet jurist høsten 2016, og har opparbeidet seg bred erfaring ved ulike arbeidsforhold i både privat og offentlig sektor.
Leif Martin har særskilt kompetanse innen trygderett, entreprise og kontraktsrett.
Han bistår også i saker knyttet til familierett og tvungent psykisk helsevern.

IMG-2629.png

Leif Martin Bjørgum
Advokat
 
Mobil: +47 913 81 593
E-post: leif@virtusadvokat.no

bottom of page