top of page

ENGASJERTE ADVOKATER. SAMMEN LØSER VI DET

ny-Logo-140109-Virtus (3).gif

Kortfattet CV


Utdanning

  • Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo 


Arbeidserfaring

  • Advokat, Virtus Advokat AS (2022 - )

  • Advokatfullmektig, Virtus Advokat AS (2019 - 2022)

  • Gjeldsrådgiver, Namsfogden i Trøndelag (2019)

  • Saksbehandler, Sør-Trøndelag tingrett (2018 - 2019)

  • Førstekonsulent, NAV Arbeid og ytelser (2017 - 2018)

  • Juridisk konsulent, Nidaros Advokatfirma DA (2016 – 2017)


Arbeidsområder
Leif Martin Bjørgum har 
særlig kompetanse innen forvaltningsrett, mangelsaker ved boligkjøp/-salg og entrepriserett.

 

Han bistår innen de fleste rettsområder, herunder arverett, immaterialrett, arbeidsrett og kontraktsrett. I tillegg har han bred erfaring i saker knyttet til familierett og tvungent psykisk helsevern.

IMG-2629.png

Leif Martin Bjørgum
Advokat
 
Mobil: +47 913 81 593
E-post: leif@virtusadvokat.no

bottom of page