ENGASJERTE ADVOKATER. SAMMEN LØSER VI DET

ny-Logo-140109-Virtus (3).gif

Kortfattet CV


Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap - Universitetet i Tromsø 2018


Praksis

  • Advokatfullmektig, Virtus Advokat AS - 2020

  • Rådgiver, Byggesak Færder kommune - 2018-2020

  • Praktikant, Trøndelag Statsadvokatembeter - 2016


Arbeidsområder
Jørgen har tidligere jobbet mye med klage- og byggesaksbehandling og har solid kompetanse innenfor plan- og bygningsrettens område, særlig med hensyn til søknadsprosess og dispensasjoner.
I tillegg har han opparbeidet seg god kompetanse innenfor forvaltningsrett.

 

Verv

  • Diverse styreverv 

IMG-2799.png

Jørgen Hansen

Advokatfullmektig

 

Mobil: +47 970 12 698
E-post: hansen@virtusadvokat.no