top of page
Home

ADVOKATER

IMG_2257.tif
Hans Petter Wisth
Advokat
Telefon: +47 971 13 558
wisth@virtusadvokat.no
IMG_2239_1.tif
IMG_2287.tif
Tore Sveen
Advokat
Telefon: +47 922 80 405
sveen@virtusadvokat.no
IMG_2650.tif
Odinn Adalsteinsson
Advokat
Telefon: +47 917 67 874
ofa@virtusadvokat.no
IMG_2268.tif
Knut Melting
Advokat
Telefon: +47 404 14 415
melting@virtusadvokat.no
IMG_2222.tif
Mats Haugen
Advokat
Telefon: +47 924 88 408
mats@virtusadvokat.no
Advokate

FAGOMRÅDER

Arbeidsrett

Arv, skifte og familierett

Bygg og entreprisrett

Fast Eiendoms rettsforhold

Corporate og M & A

Kjøp og transaksjoner

Bank og finans

Selskapsrett

EU/EØS- og konkurranserett

Folkerett

Fiskeri og havbruk

Personskade

Mineraler og bergverk

Trygderett

Restrukturering og insolvens

Offentlige anskaffelser

Omhandler tvister knyttet til arbeidsforhold. Typiske tvister vil oppstå ved for eksempel oppsigelse, avskjedigelse eller nedbemanning, lønnskrav eller endring av stillingsinstruks. Diskriminering og arbeidsmiljørelaterte konflikter faller også naturlig innunder arbeidsretten. Arbeidsrettens formål er å sikre rettferdige vilkår og beskytte rettighetene til begge parter i arbeidsforholdet. Vi har bred kunnskap og god kompetanse innen fagområdet, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i drøftelsesmøter, forhandlinger og rettsmøter. Enten du ønsker juridisk rådgivning eller prosessbistand, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Offentlig forvaltning byggesaker

Les mer

Den 19. juni i år slapp regjeringen en pressemelding hvor de omtaler lovforslaget om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 % kjønnsbalanse i styret som en historisk enighet. Norge er, ifølge regjeringen, det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget er resultatet av et trepartssamarbeid mellom regjeringen, NHO og LO. Forslaget går ut på å innføre krav til kjønnssammensetningen i styrene i norske foretak av en viss størrelse. Dersom disse foretakene har minst tre styremedlemmer, skal maksimalt mellom 67 og 50 % av disse ha samme kjønn, avhengig av hvor mange det er i styret. I praksis blir dette et 40 % krav. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte. Reglene innføres allerede neste år og vil etter estimat omfatte omkring 8 000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20 000 selskaper. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Styreverv er en god mulighet for både påvirkning og læring, og en mulighet man ofte bør gripe. Det er imidlertid viktig å gjøre seg kjent med virksomheten og ansvaret som følger med å være styremedlem. Ansvaret er personlig, og kan i verste fall medføre både straff- og erstatningsansvar. Vi har bred kunnskap og god kompetanse innen både selskapsrett og erstatningsrett. Dersom du har verv eller vurderer å påta deg verv som styremedlem, og ønsker å vite mer om styreansvaret, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Styreansvar

Fagområder

PRISER OG VILKÅR

Rettshjelp

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i enkelte saker (eksklusive egenandel), avhengig av forsikringsvilkårene. 
 
Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom din sak antas å falle inn under denne ordningen.
  
Vi gjør for øvrig oppmerksom at rettshjelpsdekningen først kommer til anvendelse når det foreligger en tvist. Som tvistetidspunkt legger forsikringsselskapene til grunn det tidspunkt det er fremsatt et økonomisk krav som avvises av motparten. Dette innebærer at alle timer påløpt før tvist foreligger, ikke faller inn under rettshjelpsdekningen, og derfor må betales av klient i sin helhet.

 

Fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel 

Lov om fri rettshjelp åpner for at enkelte saker gir rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige. 


Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom din sak antas å falle inn under denne ordningen. Det presiseres dog at klienten selv er ansvarlig for salærkravet, uavhengig av om en får innvilget fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel.

Advokatsalæret beregnes etter en kombinasjon av arbeidets art, medgått tid, sakens kompleksitet og resultat.

Som utgangspunkt beregnes en timespris per dato:

Advokat: Kr. 2.000,- til 3.300,-
Advokatfullm
ektig: Kr. 1.800,- til 2.200,-
Prisene er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Priser

KONTAKT
VIRTUS ADVOKAT AS

Falkenborgvegen 35 C
7044 Trondheim
post@virtusadvokat.no

Tlf.: +47 926 97 000

Besøksadresse

For generelle henvendelser kan skjemaet nedenfor brukes

Vi har mottatt din melding!

contact
bottom of page