top of page
Home
White Background

VELKOMMEN TIL VIRTUS ADVOKAT AS

Virtus Advokat AS ble etablert i 2013. Vi holder til i Falkenborgvegen 35 C i Trondheim, og vi er tilgjengelige for oppdrag i hele Norge.

Firmaet består i dag av ni dyktige og engasjerte advokater og advokatfullmektiger, med allsidig erfaring, og høy kompetanse innenfor et bredt spekter av ulike rettsområder. Hos Virtus Advokat AS er vi opptatt av god rådgivning og tett oppfølging av våre klienter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg. Du finner kontaktskjema nederst på siden.

Advokater
White Background

Fagområder

Arbeidsrett

Arv, skifte og familierett

Bank og finans

Bygg- og entrepriserett

EU/EØS- og konkurranserett

Fast eiendoms rettsforhold

Fiskeri og havbruk

Kjøp og salg av løsøre (biler mv.)

Mineraler og bergverk

Offentlig forvaltning byggesaker

Offentlige anskaffelser

Personskade

Restrukturering og insolvens

Selskapsrett

Styreansvar

Trygderett

Fagområder
White Background

Priser og vilkår

Rettshjelp

Klientens eventuelle rettshjelpforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger, kan dekke kostnader til advokatbistand i enkelte saker (eksklusive egenandel), avhengig av forsikringsvilkårene. 
 
Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom din sak antas å falle inn under denne ordningen.
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at rettshjelpdekningen først kommer til anvendelse når det foreligger en tvist. Som tvistetidspunkt, legger forsikringsselskapene til grunn det tidspunkt det er fremsatt et økonomisk krav som avvises av motparten. Dette innebærer at alle timer påløpt før tvist foreligger, ikke faller inn under rettshjelpdekningen, og derfor må betales av klienten i sin helhet.

 

Fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel 

Lov om fri rettshjelp åpner for at enkelte saker gir rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige. 


Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom din sak antas å falle inn under denne ordningen. Det presiseres i den forbindelse at klienten selv er ansvarlig for salærkravet, uavhengig av om en får innvilget fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel.

Salærsatser

Advokatsalæret beregnes etter en kombinasjon av arbeidets art, medgått tid, sakens kompleksitet og resultat.

Som utgangspunkt beregnes en timespris per dato:
Advokat: Kr. 2.000,- til 3.300,-*
Advokatfullmektig: Kr. 1.800,- til 2.200,-*
*Prisene er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Priser
contact
White Background

Besøksadresse:

Falkenborgvegen 35 C,
7044 Trondheim

E-post: post@virtusadvokat.no

Tlf: +47 926 97 000

For generelle henvendelser kan skjemaet nedenfor brukes

Vi har mottatt din melding!

Kontakt Virtus Advokat AS

bottom of page