top of page
Home

ADVOKATER

IMG_2257.tif
Hans Petter Wisth
Advokat
Telefon: +47 971 13 558
wisth@virtusadvokat.no
IMG_2239_1.tif
IMG_2788.tif
IMG_2287.tif
Tore Sveen
Advokat
Telefon: +47 922 80 405
sveen@virtusadvokat.no
IMG_2650.tif
Odinn Adalsteinsson
Advokat
Telefon: +47 917 67 874
ofa@virtusadvokat.no
IMG_2268.tif
Knut Melting
Advokat
Telefon: +47 404 14 415
melting@virtusadvokat.no
IMG_2222.tif
Mats Haugen
Advokat
Telefon: +47 924 88 408
mats@virtusadvokat.no
IMG_2620.tif
Jørgen Hansen
Advokatfullmektig
Telefon: +47 970 12 698
hansen@virtusadvokat.no
Advokate

FAGOMRÅDER

Arbeidsrett

Arv, skifte og familierett

Bygg og entreprisrett

Fast eiendoms rettsforhold

Kjøp og transaksjoner

Corporate og M & A

Selskapsrett

Bank og finans

Folkerett

EU/EØS- og konkurranserett

Personskade

Fiskeri og havbruk

Trygderett

Mineraler og bergverk

Offentlige anskaffelser

Restrukturering og insolvens

Offentlig forvaltning byggesaker

Fagområder

PRISER OG VILKÅR

Rettshjelp

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i enkelte saker (eksklusive egenandel), avhengig av forsikringsvilkårene. 
 
Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom din sak antas å falle inn under denne ordningen.
  
Vi gjør for øvrig oppmerksom at rettshjelpsdekningen først kommer til anvendelse når det foreligger en tvist. Som tvistetidspunkt legger forsikringsselskapene til grunn det tidspunkt det er fremsatt et økonomisk krav som avvises av motparten. Dette innebærer at alle timer påløpt før tvist foreligger, ikke faller inn under rettshjelpsdekningen, og derfor må betales av klient i sin helhet.

 

Fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel 

Lov om fri rettshjelp åpner for at enkelte saker gir rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige. 


Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom din sak antas å falle inn under denne ordningen. Det presiseres dog at klienten selv er ansvarlig for salærkravet, uavhengig av om en får innvilget fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel.

Advokatsalæret beregnes etter en kombinasjon av arbeidets art, medgått tid, sakens kompleksitet og resultat.

Som utgangspunkt beregnes en timespris per dato:

Advokat: Kr 2.000,- til 3.000,-
Advokatfullmektig: Kr 1.500,- til 2.000,-

Prisene er oppgitt ekslusive merverdigavgift.

Priser

KONTAKT
VIRTUS ADVOKAT AS

Falkenborgvegen 35 C
7044 Trondheim
post@virtusadvokat.no

Tlf.: +47 926 97 000

Besøksadresse

For generelle henvendelser kan skjemaet nedenfor brukes

Vi har mottatt din melding!

contact
bottom of page